1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gurre Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Gurrevej 294
Rørtang
3000 Helsingør
 

Næstformand
Gurrevej 296B
Gurre
3000 Helsingør
 

Kasserer
Gurrevej 276A
Rørtang
3000 Helsingør
 

Sekretær
Ørsholtvej 1
Gurre
3490 Kvistgård
 

Bygningssagkyndig
Rødegårdsvej 25
Gurre
3000 Helsingør

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstevænget 12
3080 Tikøb
 
 49758002

Overenskomstansat sognepræst
 
 29923051

Overenskomstansat sognepræst
Samsøvej 9
3140 Ålsgårde
 
 30717165

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gurre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67490916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk