1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gudum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nykøbing Landevej 8
4200 Slagelse

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Gudumvej 4
Gudum
4200 Slagelse

Kirkeværge, Sekretær
Gudumvej 11A
Gudum
4200 Slagelse

Kasserer
Nykøbing Landevej 7
4200 Slagelse
 

Kontaktperson
Leragervej 1
Gudum
4200 Slagelse
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Sønderupvej 4
Sønderup
4200 Slagelse

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gudum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20686413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk