1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Menighedsrådsmøder

Næste ordinære møde afholdes den 11. april 2019

Der indkaldes herved til møde i Gedsted Menighedsråd, torsdag den 11. april 2019, kl. 19.00, i Konfirmandstuen.

 

Dagsorden:

 

1. Orientering om Folkekirkens Familiestøtte

v/ Anne Marie Nedergaard

Fjelsø menighedsråd er inviteret til at deltage i dette punkt.

 

Kaffe med sammen med Fjelsø menighedsråd

 

2. Protokollen fra seneste møde

 

3. Økonomi

 

4. Meddelelser fra formanden

a. Himmelske dage på Heden

b. Status lukning af kirkedige

 

5. Kirke og bygninger

a. Provstesyn den 3. maj

b. Renovering af klokkespil

c. Omlægning fliser

d. Status nyt badeværelse

e. Status udskiftning af tag

f. Andet

 

6. Arrangementer og aktiviteter

a. Høstoffer 2019

 

7. Eventuelt

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Ole B. Sørensen.