Menighedsrådet

Formand for valgbestyrelsen, Formand

Høgslundvej 4
Brodersgård
6270 Tønder

Næstformand

Nørrevej 44
Nørre Abild
6270 Tønder

Kirkeværge(Abild Kirke)

Egevej 12
Abild
6270 Tønder

Kasserer

Vesterled 2
Abild
6270 Tønder

Kontaktperson

Birkevænget 4
Abild
6270 Tønder

Sognepræst (kirkebogsfører)

Kirkevej 3
Abild
6270 Tønder
Tlf
74722850