Menighedsrådet

Formand, Menigt medlem

Klosterhedevej 4
Ølby
7600 Struer

Næstformand, Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen

Skt Olai Bakke 10
Vejrum
7600 Struer

Kirkeværge, Menigt medlem

Rødebrovej 6
Linde
7600 Struer

Kirkeværge, Menigt medlem

Klosterhedevej 15
Ølby
7600 Struer

Kasserer, Sekretær, Menigt medlem

Skærbækvej 6
Hestbæk
7600 Struer

Kirkeværge, Menigt medlem

Rubjerghøj 1
Vejrum
7600 Struer

Menigt medlem

Skt Olai Bakke 19
Vejrum
7600 Struer

Kontaktperson, Menigt medlem

Lyskærvej 1
Fousing
7600 Struer

Kirkeværge, Menigt medlem

Bredgade 48 2 23
7600 Struer

Menigt medlem

Lergravvej 3
Asp
7600 Struer

Menigt medlem

Borgvej 6
Asp
7600 Struer

Menigt medlem

Birkildvej 10
Asp
7600 Struer

Provst (kirkebogsfører)

Kjærgårdsmøllevej 2
Ølby
7600 Struer
Tlf
97865016 - 51172450
Billede

Sognepræst

Sct. Olai Bakke 2A
Vejrum
7600 Struer
Træffetid
Tlf: 24447445
Træffes ikke mandag
Billede