Menighedsrådet

Formand, Menigt medlem

Høkerstrædet 8
4945 Femø

Næstformand, Kontaktperson, Menigt medlem

Madsens Vænge 11
4945 Femø

Kirkeværge, Menigt medlem

Kirkehældevej 33
4945 Femø

Kasserer, Menigt medlem

Toftholmvej 17
3660 Stenløse

Sekretær, Menigt medlem

Tækkemandsstræde 1
4945 Femø

Sognepræst (kirkebogsfører)

telefonnr. 20631240 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
0

Konstitueret Sognepræst (kirkebogsfører)

Lyngmosevej 8
Birket
4943 Torrig L
Tlf
20631240
Træffetid
Tirsdag til søndag.
Mandag fridag.