Præster

Sognepræst (kirkebogsfører)

Kirkevej 3
Abild
6270 Tønder
Tlf
74722850
Andre medarbejdere

Graver

Tlf
40414895
Træffetid
Telefon privat 23444626

Gravermedhjælper

Organist

Tlf
50528017

Kirkesanger

Tlf
74575904

Kirkesanger

Tlf
61396230