1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

Formand
Norup Østermark 2
Norup
8970 Havndal
 
 22665866

Formand for valgbestyrelsen, Næstformand
Hedemarken 16
Assens
9550 Mariager

Kasserer
Skolegade 13
Assens
9550 Mariager

Kirkeværge(Vindblæs Kirke)
Nebstrupvej 10
8970 Havndal

Menigt medlem
Åmøllevej 6
Norup
8970 Havndal

Menigt medlem
Juelsmindevej 7 st
Hadsund Syd
9560 Hadsund
 
 20712117

Menigt medlem
Mariagervej 32
9560 Hadsund
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Norupvej 6
Falslev
9550 Mariager
 
 20402360

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10611210

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk