1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes Menighedsråd

Formand
Ballevej 25
Skarresø
8550 Ryomgård
 

Næstformand, Kirkeværge
Bugtrupvej 20
8560 Kolind
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Høgevej 96
Ebdrup
8560 Kolind
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Søndermarken 113
8560 Kolind
 

Medlem af valgbestyrelsen
Astrupvej 25
Mesballe
8550 Ryomgård
 

Menigt medlem
Lærkevænget 13
Øer
8400 Ebeltoft
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestervang 28 st th
8000 Aarhus C
 
 23888403
23888403

Sognepræst
Svenstrupvej 2
8581 Nimtofte
 
 86398047

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64885014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk