1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Bakken 34
Hvidbjerg
7860 Spøttrup

Næstformand
Asselkærvej 10
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
 

Kirkeværge(Hvidbjerg Kirke), Kasserer
Holstebrovej 408
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Solbakken 23
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
 

Menigt medlem
Dalgårdvej 10
Brøndum
7860 Spøttrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ginnerupvej 31
Krejbjerg
7860 Spøttrup
 
 97564010

Sognepræst (kirkebogsfører), Sognepræst
 

Sognepræst
Vivaldisvej 13
7400 Herning

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19567214

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk