1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

Formand
Åbenråvej 99B
Uge
6360 Tinglev

Formand for valgbestyrelsen, Kontaktperson, Næstformand
Østergade 20
6392 Bolderslev
 

Kirkeværge(Uge Kirke)
Uge Bygade 27
Uge
6360 Tinglev
 

Kirkeværge(Bjolderup Kirke)
Bag Volden 23
6392 Bolderslev
 

Kasserer
Almstrupvej 28
Uge
6360 Tinglev
 

Menigt medlem
Bolderslevskovvej 23
6392 Bolderslev
 

Formand for valgbestyrelsen
Vestergade 4
6392 Bolderslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Uge Bygade 11
Uge
6360 Tinglev

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36158328

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk