1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Barrit Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Vævergade 23
7150 Barrit
 
 29 84 29 79

Næstformand - født medlem, Sognepræst (kirkebogsfører)
Barrit Langgade 27
7150 Barrit
 

Kirkeværge
Høkervej 8
7150 Barrit
 

Menigt medlem
Barrit Langgade 160
7150 Barrit
 

Menigt medlem
Kirkebro 13
Breth
7150 Barrit
 

Menigt medlem
Vangevej 23
7150 Barrit
 

Formand for valgbestyrelsen, Kasserer
Bakkesvinget 10
7150 Barrit
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Barrit Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38830414

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk