1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Andst Sogns Menighedsråd

Formand
Hafdrupvej 5
Andst
6600 Vejen
 
 40288212

Næstformand
Enggårdsvej 12
6600 Vejen
 
 40418206

Kontaktperson
Koldingvej 42
Andst
6600 Vejen

Menigt medlem
Rovedvej 12
Andst
6600 Vejen
 
 23429074

Formand for valgbestyrelsen, Kasserer
Gl. Præstegårdsvej 1
Andst
6600 Vejen
 
 20675011

Kirkeværge
Ryttervej 30
Andst
6600 Vejen
 
 28358205

Sognepræst (kirkebogsfører)
Holtsagervej 8
Plougstrup
6771 Gredstedbro
 
 88 93 53 54
Træffes i reglen ml. kl. 10 og 11. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Andst Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27970915

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk