1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Fladstrupvej 5
Fladstrup
8570 Trustrup
 

Næstformand
Kærbyvej 20
Kærby
8560 Kolind

Menigt medlem
Mølletoften 12
Lyngby
8570 Trustrup

Kirkeværge(Trustrup Kirke)
Stationsgade 10
8570 Trustrup
 

Kirkeværge(Lyngby Kirke)
Nygårdsvej 11
Lyngby
8570 Trustrup
 

Kirkeværge(Albøge Kirke)
Holtbakkevej 9
Albøge
8570 Trustrup
 

Kasserer
Kærbyvej 19
Nederst
8560 Kolind
 

Kontaktperson
Park Allé 7
8570 Trustrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Åbrovej 40
8586 Ørum Djurs
 
 40476995

Sognepræst
Ellebjergvej 1
Ålsø
8500 Grenaa
 
 86331608

Sognepræst
Fjellerup Bygade 28
Fjellerup
8585 Glesborg
 
 20136135

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 24421228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk