19
Jan

Foredrag: Jakob Knudsen

Tidspunkt
kl. 19:00 - 21:00
Præst
Adresse
Sognehuset, Gl. Byvej 28A, 5792 Årslev
Beskrivelse
Ved sognepræst Søren Ildved, Nordfyn. Den danske præst og forfatter Jakob Knudsen (1858-1917) kendes måske i dag primært for sin stemningsfulde salme: ”Se, nu stiger Solen af Havets Skød” (1891), der er en af de mest elskede og benyttede salmer i Salmebogen, og som er blevet sunget ved utallige vielser, begravelser og gudstjenester. Knudsen bød dog også på et fantastisk og rigt forfatterskab af skønlitteratur og original tænkning, ligesom hans tumultariske liv i sig selv er en spændende beretning. Knudsen havde en grundtvigiansk opfattelse af kristendommen, men hertil kom at han underkastede sig selv nogle strenge, moralske personlige krav, som han døjede med at leve op til. Forfatterskabet udsprang af en skilsmisse og et nyt ægteskab, der satte en stopper for hans fortsatte virke som præst. Knudsens ofte forkyndende forfatterskab er drevet af hans fascination af mennesket, dets muligheder og dets søgen efter tilværelsens mening. Foredraget beretter om Jakob Knudsens liv og samtid, byder på udpluk fra nogle af Knudsens hovedværker, og peger på, hvorfor hans forfatterskab stadig er aktuelt. Der indledes med fællessang, hvor vi vil synge salmen ”Se, nu stiger Solen af Havets skød” og afrundes med salmen ”Tunge, mørke Natteskyer” (1890). Søren Ildved er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet, hvor han skrev specialeafhandling om Jakob Knudsen. Søren er i dag sognepræst ved Skovby, Ore og Guldbjerg kirker på Nordfyn. Hyggeligt samvær, kaffe og kage 20 kr.