1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Vojens Sogns Menighedsråd

Formand
Syrenvej 17
6500 Vojens
 
 29624859
alle dage
Finn Lykkeskov

Kontaktperson, Næstformand
Vestergade 22B
6500 Vojens
 
 24444055
Alle dage
Preben Holmberg

Formand for valgbestyrelsen, Kirkeværge, Kasserer
Vestergade 54
6500 Vojens
 
 74542837 Mob: 20100517
Træffes alle dage.
Knud Peter Levinsen

Menigt medlem
Tjørnevej 17
6500 Vojens
 
 74 59 01 05 Mob.: 22 50 09 76
Efter kl. 14.30
Borghild Magna Borg Larholm

Menigt medlem
Bellisvej 12
6500 Vojens
 
 21 12 38 50
Træffes alle dage

Menigt medlem
Alexandraparken 56
6500 Vojens
 
 53 23 53 59
Alle dage

Menigt medlem
Kløvervej 59 1 tv
6500 Vojens
 
 30 35 51 71
Alle dage

Menigt medlem
Østre Parkvej 32
6500 Vojens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lintrupvej 19
6660 Lintrup
 
 74541104
Træffes bedst kl. 10 - 11. Mandag fri.
Eva Holm Riis

Kst. Sognepræst
Borgvej 3
Maugstrup
6500 Vojens
 
 74 50 63 27

Sognepræst
Bålhøjvej 1
Jegerup
6500 Vojens
 
 74541111
Mandag fri.
Lone Marie Lundsgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vojens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19127117

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk