1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vilslev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Jedsted Klostervej 30
Jedsted
6771 Gredstedbro
 
 20150397
Hverdage 08,00 til 18,00

Næstformand
Forbrovej 4
Vilslev
6771 Gredstedbro

Kasserer, Kontaktperson
Jedsted Klostervej 25
Jedsted
6771 Gredstedbro
 
 23 84 56 20

Kirkeværge(Vilslev Kirke)
Jedstedvej 17
Jedsted
6771 Gredstedbro

Menigt medlem
Vesterbyvej 19
Vilslev
6771 Gredstedbro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vilslevvej 67
Vilslev
6771 Gredstedbro
 
 75431059
PGA. ORLOV HENVISES TIL præst Elin Hjuler på tlf. 42 21 18 64 eller mail elinhjuler1951@gmail.com.
Ole Witte Madsen

Sognepræst
Andelsgade 2
6771 Gredstedbro
 
 75435034
Træffes alle dage undtagen om fredagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Ole Madsen på tlf. 75 43 10 59.
Katrine Gaub

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vilslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16103411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk