1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

Formand
Astrupvej 46
6715 Esbjerg N
 
 22250704

Formand for valgbestyrelsen, Kirkeværge(Vester Nebel Kirke), Næstformand
Hygumvej 30
Vester Nebel
6715 Esbjerg N

Menigt medlem
Landlystvej 53
Tarp
6715 Esbjerg N

Kasserer
Toften 3
Tarp
6715 Esbjerg N

Kontaktperson
Præstevangen 23
Bryndum
6715 Esbjerg N

Kirkeværge(Bryndum Kirke)
Fortuna Alle 26
6705 Esbjerg Ø
 

Menigt medlem
Lilbækvej 2
Vester Nebel
6715 Esbjerg N
 

Menigt medlem
Horsevænget 13
Vester Nebel
6715 Esbjerg N
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevangen 8
6715 Esbjerg N
 
 75167154

Overenskomstansat sognepræst
Puggaardsgade 3 1
6760 Ribe

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 50217612

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk