1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Vejlø Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Højbjergvej 10
Rettestrup
4700 Næstved

Kirkeværge
Vejløvej 59A
Vejlø
4700 Næstved
 
 46 32 70 60

Kasserer
Svenstrupvej 5
Vejlø
4700 Næstved

Kontaktperson
Agertoften 37
Appenæs
4700 Næstved

Menigt medlem
Æblevænget 30
Appenæs
4700 Næstved
 
 60 81 13 89

Menigt medlem
Appenæs Bygade 84A
Appenæs
4700 Næstved
 
 40 62 03 71

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vejløvej 67
Vejlø
4700 Næstved
 
 55700031
Træffes alle dage undtagen mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejlø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68520711

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk