1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Vallensved Sogns Menighedsråd

Formand
Kyse Markvej 45
Kyse
4700 Næstved
 
 30775339
Ib Rugbjerg Nygaard

Næstformand, Kontaktperson
Jenstrupvej 52
Jenstrup
4700 Næstved
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Skælskør Landevej 16
Tornemark
4262 Sandved
 
 24237953

Kasserer
Saltøvej 148
Vallensved
4700 Næstved

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstelundsvej 3
Marvede
4700 Næstved
 
 55443067

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vallensved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20278412

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk