1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tunø Sogns Menighedsråd

Formand
Søndenom 30
8799 Tunø Kattegat

Næstformand
Revet 5
8799 Tunø Kattegat
 

Kasserer
Dyrhave 69
6200 Aabenraa

Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tunø Hovedgade 82
8799 Tunø Kattegat

Menigt medlem
Tovten 7
8799 Tunø Kattegat
 
 21496407

Kirkeværge - ikke medlem
Tunø Hovedgade 80
8799 Tunø Kattegat

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Søndenom 101
8799 Tunø Kattegat
 

Provst
Kirkesti 5
8300 Odder
 
 86540196

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tunø Hovedgade 24
8799 Tunø Kattegat
 
 29291531

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rodstensgade 11
8300 Odder

Sognepræst
Bodøvej 34
8200 Aarhus N
 
 29115932

Sognepræst
Røddalsminde 10
8300 Odder
 
 20318050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tunø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25461916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk