1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Thyrasvej 48B
Toksværd
4684 Holmegaard
 
 50741456

Næstformand
Stationsvej 77
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard
 
 55562884 21730155

Kasserer
Skovvej 17
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard

Menigt medlem
Engvej 86
Gelsted
4160 Herlufmagle

Kontaktperson
Stendyssevej 3
4684 Holmegaard
 
 22404076

Kirkeværge(Toksværd Kirke), Menigt medlem
Landevejen 59
4684 Holmegaard
 
 20226428
Ansvar for kirkegården

Kirkeværge
Ravnstrupvej 28
4684 Holmegaard
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Toksværd Bygade 61
4684 Holmegaard
 
 55562046
Træffes bedst tirsdag kl. 17-18, ons-fre kl. 11.12 og efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25052013

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk