1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søndre Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Islandsvej 52
8800 Viborg

Næstformand
Sct. Jørgens Vej 22 3 tv
8800 Viborg

Menigt medlem
Sortmejsevej 14
8800 Viborg

Kasserer
Vestermøllevej 10
8800 Viborg

Kirkeværge
Mageløs 3
8800 Viborg

Menigt medlem
Mageløs 2B
8800 Viborg
 

Kontaktperson
Sejersgade 11
Vium
8620 Kjellerup
 

Menigt medlem
Nørrevang 3
Vejrumbro
8830 Tjele
 

Menigt medlem
Svanevej 47
Hjarbæk
8831 Løgstrup
 

Menigt medlem
Sct. Mogens Gade 16B
8800 Viborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sortebr Kirke Stræde 6
8800 Viborg
 
 86621142

Sognepræst
Ll Sct Peder Stræde 2 D
8800 Viborg
 
 40470953

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søndre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42331015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk