1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stenderupvej 56
Agtrup
6091 Bjert

Næstformand
Agerland 13
6091 Bjert
 

Menigt medlem
Gl. Bjært 22
6091 Bjert
 
 40407015

Kirkeværge, Kasserer
Engløkke 32
Agtrup
6091 Bjert
 
 40407015
Hver dag mellem 9.00 - 17.00 Udbetalinger sker fra regnskabskontoret i Kolding 1 gang ugentlig, så det må forventes at Menighedsrådet har en vis kredit tid. Tak for det hensyn. Indbetalinger skal altid foretages på Kirkens konto nr. 9874 3050179523. Tak.
Hans Nymark Lind

Menigt medlem
Gl. Skartved 31
6091 Bjert
 

Kontaktperson
Vesterløkke 7C
6091 Bjert
 

Menigt medlem
Vesterløkke 11
6091 Bjert
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Bjært 27
6091 Bjert
 
 75572090

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Bjert Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66198928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk