1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Sneum Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Kontaktperson, Formand
Ålbæk Møllevej 19
6740 Bramming
 
 20 11 34 75

Kirkeværge(Sneum Kirke), Næstformand
Ålbæk Møllevej 9
6740 Bramming
 

Kasserer
Ålbæk Møllevej 15
6740 Bramming
 

Menigt medlem
Karl Jensens Vej 10
Allerup
6731 Tjæreborg
 

Menigt medlem
Allerupvej 13
Sneum
6731 Tjæreborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sneumgårdsvej 3
6731 Tjæreborg
 
 75175448

Sognepræst
Engvej 19
6731 Tjæreborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sneum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13506914

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk