1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Sankt Peders Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Nyborgvej 26
4700 Næstved

Næstformand
Fodbygårdsvej 111
4700 Næstved
 
 5572 5825

Menigt medlem
Møllegade 4
4700 Næstved
 
 5573 9633

Menigt medlem
Bolbrovej 65
4700 Næstved

Kontaktperson
Niels Juels Vej 17
4700 Næstved
 
 5573 2821

Menigt medlem(Sankt Peders Kirke)
Kildebakken 5
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Gallemarksvej 45 st
4700 Næstved

Menigt medlem
Plantagevej 10
4700 Næstved

Kasserer
Bag Bakkerne 27B
4700 Næstved

Menigt medlem
Farvergade 7 1
4700 Næstved

Menigt medlem
Kattebjerg 17 1 tv
4700 Næstved

Menigt medlem
Violvej 11
4700 Næstved

Kirkeværge - ikke medlem, Kirkeværge(Sankt Peders Kirke)
Karrebækvej 20
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Købmagergade 2
4700 Næstved
 
 20217441
Tirsdag- fredag i dagtimerne. Weekend efter aftale. Mandag fri

Sognepræst
Løvetandsvej 10
4750 Lundby
 
 40871737
aktiv e-post:  hkse@regionsjaelland.dk Sognepræsten er sygehuspræst for Næstved Sygehus, Region Sjælland. Telefon på Sygehuset:  5651 2102;   Telefon uden for Sygehuset:  4087 1737

Sognepræst
Skyttevænget 21
4700 Næstved
 
 55721642
Tirsdag- Fredag i dagtimerne. Weekend efter aftale. Mandag fri

Overenskomstansat sognepræst
Ny Præstøvej 202
Rønnebæksholm
4700 Næstved

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Peders Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40407316

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk