1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

Formand
Ejbyvej 30
4700 Næstved
 

Kontaktperson, Næstformand
Bogensevej 19 st 253
4700 Næstved
 

Kirkeværge
Sct Jørgens Park 53 2 th
4700 Næstved
 

Kasserer
Skovkanten 125
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Parkvej 180 st 37
4700 Næstved
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Grønlandsvej 19 2 4
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Kildemarksvej 52 1 tv
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Nygårdsvej 197 st tv
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Kildemarksvej 52 1 tv
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Runestenen 55
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Abrikosvej 27
4700 Næstved
 
 23626346

Kst. sognepræst
Kirkekontoret
Parkvej 101
4700 Næstved
 
 29684047

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 85508717

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk