1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Rønnebæk Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Kildevej 18
Rønnebæk
4700 Næstved

Næstformand
Svalevænget 2
4700 Næstved
 

Kontaktperson
Birkevej 15
Rønnebæk
4700 Næstved

Kirkeværge
Præstøvej 103B 1 tv
4700 Næstved
 
 22404818

Kasserer
Runestenen 118
4700 Næstved

Menigt medlem
Daddelvej 24
4700 Næstved

Menigt medlem
Kildevej 22
Rønnebæk
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 3
Rønnebæk
4700 Næstved
 
 55724554
Bedst mellem 12.00 - 13.00 Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rønnebæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15484616

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk