1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Øster Starup Sogns Menighedsråd

Formand
Havrevænget 5
Aagaard
6040 Egtved
 
 40 23 88 31

Formand for valgbestyrelsen, Næstformand
Borlevvej 11
Gravens
6040 Egtved
 
 31 65 21 99

Kirkeværge(Øster Starup Kirke)
Starupvej 34
Starup
6040 Egtved
 
 40 28 83 37

Kontaktperson
Bygvænget 19
Aagaard
6040 Egtved
 
 40 73 48 64

Kasserer
Sletmadevej 8
6040 Egtved
 
 22 62 39 87

Menigt medlem
Egelandvej 53
Starup
6040 Egtved
 
 22 66 20 82

Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)
Egelandsvej 10
Starup
6040 Egtved

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Starup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37195510

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk