1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Østermarie Sogns Menighedsråd

Formand
Myregårdsvej 2
Østermarie
3751 Østermarie
 
 56 47 07 09
Træffes bedst kl. 17.00-19.00

Næstformand, Kirkeværge
Nybrovej 62
Østermarie
3751 Østermarie
 
 56 47 05 29

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Dyndevej 21
Østermarie
3751 Østermarie
 

Kontaktperson
Åløsevej 28
Østermarie
3760 Gudhjem
 

Formand for valgbestyrelsen
Almindingensvej 24
Østermarie
3751 Østermarie
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hallebakken 10
Rønne
3700 Rønne
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Svanekevej 9
3751 Østermarie
 
 56470069

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Østermarie Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35493514
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk