1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nyvangs Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Lerchenborgvej 20
4400 Kalundborg
 

Næstformand
Brandsbjerg 4
4400 Kalundborg
 

Kirkeværge
Tømmerup Byvej 4
4400 Kalundborg
 

Kasserer
Svenstrup Strandvej 11
4400 Kalundborg
 

Menigt medlem
Fr Andersensvej 25
4400 Kalundborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nyvangsvej 3
4400 Kalundborg
 
 59512769

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nyvangs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 56987118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk