1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Nørremarks Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Ringdams Kobbel 23
7100 Vejle
 

Kasserer, Næstformand
Horsensvej 264A
7100 Vejle
 

Kirkeværge
Umanakvej 32
7100 Vejle
 

Kontaktperson
Dybbølvej 3B
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Bøgomvej 39
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Viborg Hovedvej 17
Grejs Øst
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Boråsvej 24
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Staldgaardsgade 14B 1
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Minervavej 2
7100 Vejle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørre Alle 21
7100 Vejle
 
 23308287
Fødselsregistreringer, adoptionsbevillinger, navneændringer og andet, der vedrører civilregistreringen rettes til kordegn Bente Munk tlf. 75828771; e-mail: bemu@km.dk
Tove Bjørn Jensen

Sognepræst
Holme Møllevej 121
8270 Højbjerg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørremarks Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39121948

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk