AAA
Søg Sogn:
 
Nødebo Sogn

Gudstjenester

Nødebo Kirke
2. Påskedag
Eva Holmegaard Larsen
Mandag den 21. april 2014 kl. 10:30

Nødebo Kirke
Eva Holmegaard Larsen
Torsdag den 24. april 2014 kl. 17:00

Nødebo Kirke
1. søndag efter Påskedag
Eva Holmegaard Larsen
Søndag den 27. april 2014 kl. 09:00

Kontakt


Præst(er)/kirkekontor vedr. kirkelige handlinger, og/eller attester m.m.

Menighedsrådet vedr. kirken, kirkegården m. m.
Sognets historie

Nødebo pastorat omfatter i dag Nødebo og Gadevang Sogne med dets to kirker, Nødebo Kirke og Gadevang Kirke.
Nødebo Sogn var indtil 1907 annex til Esbønderup Sogn. I 1903 oprettedes der kapellani i Nødebo, og i 1904 indviedes Gadevang Kirke. I 1907 udskiltes Nødebo Kirke fra Esbønderup pastorat og blev selvstændigt pastorat med Gadevang som filialkirke. I 2010 blev Gadevang kirkedistrikt til Gadevang Sogn.

Series pastorum:
Poul Hedemann 1904 - 09
Knud E. Ræbild 1909 - 38
H.C. Windfeld-Hansen 1939 - 48
Børge Kielberg 1949 - 64
Sophus Boas 1965 - 71
Preben Thorgård 1971 - 98
Eva Holmegaard Larsen 1998 -

Nødebo Kirke

Nødebo Kirke er Nordsjællands ældste kirke. De ældste dele med skib og kor kan føres tilbage til romansk tid, d.v.s. 1200-tallet.
Omkring år 1400 fik kirken hvælvinger, og samtidigt opførtes en forlængelse mod vest, der blev bygget med så kraftige mure, at der muligvis har været planlagt et tårn. Man har imidlertid i stedet for tårn bygget en tagrytter i 1739 som afløser for et fritliggende klokketårn.

Kirkens prædikestol er et barokarbejde fra 1668 udført af snedker Esben Børresen fra Slangerup. Af indskriften på prædikestolens postament fremgår det, at den er skænket af den "ærlige og velvise mand Paul Steenbech borgmester i Slangerup".
Først i 1748 får prædikestolen den nuværende himmel.
På væggen overfor prædikestolen hænger et røgelseskar fra den katolske tid.

Nødebo Kirke er berømt for sine velbevarede kalkmalerier. De ældste billeder er i senromansk stil og findes på triumfvæggen. Hvælvene i skibets to fag og i koret er helt udfyldt af malerier fra 1425. Billederne i tårnfaget er også gotiske og udført af den kendte Undløsemester, opkaldt efter de malerier han har udført i Undløse ved Holbæk. Kalkmalerierne fremstiller temaer fra hele bibelhistorien, lige fra syndefaldet og Adam og Eva, der arbejder omgivet af fjorten børn. Lidelseshistorien er skildret fra fremstillingen for Pilatus til gravlæggelsen, og yderligere ses Marias himmelkroning og flere helgeninder.
Man finder også apostlene Johannes, Peter og Paulus, hver med to kendetegn. Johannes med en kalk og en lille giftslange, Peter med nøgle og Paulus med sværd og bog.

Den trefløjede altertavle anses for et af Danmarks fineste middelalder malerier.
Midtstykket viser Golgathascenen med den korsfæstede Kristus omgivet af Maria, Johannes og Maria Magdalene. Bagved ses en middelalderby - formentlig Jerusalem. Sidefløjene viser et verdsligt ægtepar, som må have bekostet kunstværket.

Nødebo Kirkes døbefont er fra romansk tid. Den er udhugget i et stykke granit i form af et trapezkapitæl, der antyder, at fonten oprindeligt kan have været et søjlestykke.

Fattigblokken var tidligere opstillet ved kilden som indsamlingsbøsse, hvori man fik bidrag fra "medlidende Guds børn, som søger kilden ved Sankt Hansdags tidr".

Krucifikset i kirkegårdsdigets vestside er først opstillet i protestantisk tid.

Magdalene Kilde - den hellige kilde, hvortil folk i gamle dage valfartede.
Nødebo Kirke er utvivlsomt bygget som valfartskirke.

Sognet har egen hjemmeside

 

 
Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

Vi bruger cookies på sogn.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.