1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brydebjerg Menighedsråd

Formand
Vestvej 10
4880 Nysted
 

Næstformand
Bruun Alle 4
Døllefjelde
4990 Sakskøbing
 

Kirkeværge(Musse Kirke), Kasserer
Aarestrupvej 11
4880 Nysted
 

Kirkeværge(Herritslev Kirke)
Fuglsangvej 39
4892 Kettinge
 

Kirkeværge(Døllefjelde Kirke)
Vinkelvej 3
4880 Nysted
 

Menigt medlem
Pilestrædet 2
Musse
4880 Nysted
 

Menigt medlem
Sakskøbingvej 86
4880 Nysted
 

Menigt medlem
Gadeparterne 7
Musse
4880 Nysted
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skovtoften 39
Sundby
4800 Nykøbing F
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Karlslundevej 12
Døllefjelde
4990 Sakskøbing
 
 54864280
træffes alle dage undtagen fredag der er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brydebjerg Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38268740
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk