1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Margrethe Sogns Menighedsråd

Formand
Grønnevænget 16
9200 Aalborg SV
 

Næstformand
Revlingbakken 33 7 810
9000 Aalborg
 

Kirkeværge
Stjernevej 74
9200 Aalborg SV
 

Kasserer
Marsvej 25
9200 Aalborg SV
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Neptunvej 5
9200 Aalborg SV
 

Menigt medlem
Perikumvej 41
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Ærtebjergvej 40
Guldbæk
9230 Svenstrup J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Klintevej 18
9000 Aalborg
 
 98184612
Pia Merete Ploug Kirkegaard

Kst. sognepræst
Sorthøj 129
9000 Aalborg
 
 96311188

Overensk. sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Margrethe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 48957617

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk