1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Margrethe Sogns Menighedsråd

Formand
Lunavej 18
9200 Aalborg SV
 

Kasserer, Næstformand
Snerlevej 7,2 tv
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Perikumvej 35
9000 Aalborg
 

Kontaktperson
Godfred Hansens Vej 12
9210 Aalborg SØ
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Enggårdsgade 38 A,2 th
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Skodshøj 32
Guldbæk
9530 Støvring
 

Menigt medlem
Kirketerpvej 70
Kirketerp
9541 Suldrup
 

Kirkeværge - ikke medlem(Margrethekirken)
Klintevej 13
9000 Aalborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Klintevej 18
9000 Aalborg
 
 98184612

Kst. sognepræst
Sorthøj 129
9000 Aalborg
 
 96311188

Overensk. sognepræst
Binderupvej 10
Binderup
9240 Nibe
 
 20515840

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Margrethe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 48957617

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk