1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lunde Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Frøstrupskovvej 11
Frøstrup
6830 Nørre-Nebel
 
 51206185
Træffes bedst mellem 17 og 19 på hverdage.

Næstformand
Frøstrupvej 120
6830 Nørre-Nebel

Kasserer
Frøstrupvej 170
6830 Nørre-Nebel

Kirkeværge
Parkalle 20
Lunde
6830 Nørre-Nebel

Kontaktperson
Hustedvej 31
Lunde
6830 Nørre-Nebel

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lundtangvej 21
Lunde
6830 Nørre-Nebel
 
 75282071
Mobil 40498305

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lunde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32922716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk