1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Lillerød Sogns Menighedsråd

Formand
Rådhusparken 50
3450 Allerød
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Mosevej 21
3450 Allerød
 

Kirkeværge
Allerødvej 15
3450 Allerød
 

Kasserer
Femvej 8
3450 Allerød
 

Kontaktperson
Bakkevej 47
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Magnolievangen 82
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Skolelodden 9
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Rønnealle 31
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Vestvej 26
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Rytterhegnet 2
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Allerød Park 16 2 th
3450 Allerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 1A
3450 Allerød

Sognepræst
Anemonevej 10
3450 Allerød

Overenskomstansat sognepræst
Furesøbakken 12
3460 Birkerød
 
 45829480

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lillerød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27310028

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk