1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kaj Sommers Vej 8
3320 Skævinge
 

Næstformand
Bavnager 196
3310 Ølsted

Kasserer
Nejedevej 15A
Tulstrup
3400 Hillerød
 

Kontaktperson
Hvilegårdsparken 24
3320 Skævinge
 

Medlem af valgbestyrelsen
Strandlystvej 34
3310 Ølsted

Menigt medlem
Tammosevej 12
Store Lyngby
3320 Skævinge
 

Menigt medlem
Toftevænget 24A
3320 Skævinge
 

Menigt medlem
Kaj Sommers Vej 38
3320 Skævinge
 

Kirkeværge - ikke medlem
Nejedevej 15A
Tulstrup
3400 Hillerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Ny Harløsevej 11
3320 Skævinge
 
 29371683
Træffes når jeg er hjemme. Træffes måske også på mobilnr. 29 37 16 83

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59494619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk