1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Mågevej 34
9690 Fjerritslev
 

Næstformand
Hyldevej 14
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge(Kollerup Kirke)
Engtoften 8
9690 Fjerritslev
 

Kasserer
Borups Alle 2
9690 Fjerritslev
 

Kontaktperson
Tjørnevej 7
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Rugmarken 45
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Øster Fælledvej 4
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Hingelbjergvej 118
Hingelbjerg
9690 Fjerritslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kettrupvej 83
9690 Fjerritslev
 
 98211709

Sognepræst
Hjortevej 1
Hjortdal
9690 Fjerritslev
 
 51850511

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34740631

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk