1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jernved Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gredstedvej 6
Gredsted
6771 Gredstedbro

Næstformand
Blomstergangen 23
6771 Gredstedbro

Kasserer
Havremarken 12
6771 Gredstedbro

Kirkeværge
Kongeåvej 46
Gredsted
6771 Gredstedbro

Kontaktperson
Jernved Hedevej 9
Jernved
6771 Gredstedbro

Menigt medlem
Plougstrupvej 14
Jernvedlund
6771 Gredstedbro

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vilslevvej 67
Vilslev
6771 Gredstedbro
 
 75431059
OBS har orlov indtil den 10. november 2020.
Ole Witte Madsen

Sognepræst
Andelsgade 2
6771 Gredstedbro
 
 75435034
Træffes alle dage undtagen om fredagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Ole Madsen på tlf. 75 43 10 59.
Katrine Gaub

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jernved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 24614417
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk