1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Jegerup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Østerengvej 4
Jegerup
6500 Vojens
 

Næstformand
Fuglehaven 10
6500 Vojens
 

Kirkeværge
Kærager 3
Jegerup
6500 Vojens

Kontaktperson
Overbæksvej 6
Jegerup
6500 Vojens

Kasserer
Runebakken 58
6500 Vojens
 

Menigt medlem
Bygaden 32
Jegerup
6500 Vojens
 

Menigt medlem
Volbrovej 22
Jegerup
6500 Vojens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 
 61302424

Sognepræst
Bålhøjvej 1
Jegerup
6500 Vojens
 
 74541111
Lone Marie Lundsgaard

Sognepræst
Borgvej 3
Maugstrup
6500 Vojens
 
 74 50 63 27

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jegerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22530410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk