1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Hyllinge Sogns Menighedsråd

Formand
Søndergade 3
Hyllinge
4700 Næstved

Kasserer, Næstformand
Dalsgårdsvej 75B
4250 Fuglebjerg

Formand for valgbestyrelsen, Kirkeværge(Hyllinge Kirke)
Havnskovvej 11
Havnskov
4700 Næstved

Menigt medlem
Kohavevej 3
Hyllinge
4700 Næstved

Kontaktperson
Harrested Skovvej 17
Harrested
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstelundsvej 3
Marvede
4700 Næstved
 
 55443067

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hyllinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32243010

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk