1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Hou Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Havblink 13
Hou
9370 Hals
 

Næstformand, Kirkeværge
Strandengen 3
Hou
9370 Hals
 

Kasserer, Kontaktperson
Syrenvej 7
Hou
9370 Hals

Menigt medlem
Skolevej 11
Hou
9370 Hals
 

Menigt medlem
Havblink 11
Hou
9370 Hals
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lindholmsvej 60
9400 Nørresundby
 
Telefon: 98252070 facebook: se profil instagram: instagram.com/chrpeder twitter: twitter.com/chrpeder hjemmeside: pastorpedersen.dk

Overensk. sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 23203099 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hou Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17833413

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk