1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Hodsager Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Ommosevej 2
Hodsager
7490 Aulum
 
 20256068

Næstformand, Kasserer
Nørreholmvej 3
Hodsager
7490 Aulum

Kontaktperson
Østvænget 9
Hodsager
7490 Aulum

Kirkeværge
Nørreholmvej 13
Hodsager
7490 Aulum
 

Menigt medlem
Hodsagervej 62
Hodsager
7490 Aulum
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Grønbækparken 85
7490 Aulum
 
 51510306
Mandag er fridag.
Maj-Brit Hvid Christensen

Overenskomstansat sognepræst
Lundgårdsparken 28
7490 Aulum
 
 30367906
Mandag er fridag.
Christian Lavdal Jerup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hodsager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68829453

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk