1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Henne-Lønne Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vesterlundvej 107
6830 Nørre-Nebel
 

Næstformand
Klintingvej 226
Stausø
6854 Henne
 

Kasserer
Rolfsøvej 10
6854 Henne
 
 23 93 87 87

Kirkeværge(Lønne Kirke)
Fyrretoften 7
Nymindegab
6830 Nørre-Nebel
 

Menigt medlem
Strandvejen 88
6854 Henne
 

Menigt medlem(Henne Kirke)
Neder Fiddevej 61
6854 Henne
 

Menigt medlem
Vesterhavsvej 180
6830 Nørre-Nebel
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Blåbjergvej 160
Kirkeby
6854 Henne
 
 2163 9312

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Henne-Lønne Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32832113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk