1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hellerup Sogns Menighedsråd

Formand, Først valgte
Tuborg Boulevard 9 1 th
2900 Hellerup
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Svanemøllevej 59
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Tuborg Havnepark 10, 3. th.
2900 Hellerup
Gert Jørgensen

Kirkeværge
Strandvejen 138A 1 th
2900 Hellerup
 

Kasserer
Esthersvej 26D 1 th
2900 Hellerup
 

Kontaktperson
Tuborg Sundpark 8 2 tv
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Bonderupvej 3A
Bonderup
4050 Skibby
 

Menigt medlem
Vejlegade 9 5 tv
2100 København Ø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ellensvej 3 1 tv
2920 Charlottenlund
 

Medlem af valgbestyrelsen
Margrethevej 5A 4 tv
2900 Hellerup
 

Kirkeværge - ikke medlem
Ellegårdsvænge 25
2820 Gentofte
 

Provst
Ahlmanns Alle 14
2900 Hellerup
 
 20472572
Træffes bedst efter aftale. Telefonisk henvendelse bedst om formiddagen tirsdag-fredag (mandag er fridag).
Peter Birch

Sognepræst (kirkebogsfører)
Margrethevej 11C
2900 Hellerup
 
 29390595
Træffes bedst efter aftale. Telefonisk henvendelse bedst om formiddagen tirsdag-fredag (mandag er fridag).  Henvendelse vedrørende attester m.m. skal ske til kordegnen.
Christine Gjerris

Overenskomstansat sognepræst
 
 29390525
tlf 29390525

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hellerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28908512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk