1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Harte Sogns Menighedsråd

Formand
Lykkevænget 9
Bramdrupdam
6000 Kolding
 
 2621 6630

Næstformand
Bispevænget 46
6000 Kolding

Menigt medlem
Præstekæret 11
Påby
6000 Kolding
 
 2577 6906

Formand for valgbestyrelsen, Kirkeværge
Hvilestedvej 2
Ejstrup
6000 Kolding

Kasserer
Alpedalsvej 14
6000 Kolding

Kontaktperson
Østervej 16
Harte
6000 Kolding
 
 22756156

Menigt medlem
Stejlbjergvej 23F 1 th
6000 Kolding
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstekæret 15
Påby
6000 Kolding
 
 75530191

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Harte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16081116

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk