1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd

Formand
Risegårdsvej 4
Lov
4700 Næstved

Kontaktperson, Næstformand
Skovmølle Vænge 1
Skovmølle
4700 Næstved

Menigt medlem
Strandgårdsvej 1
V Egesborg
4700 Næstved

Formand for valgbestyrelsen
Brinken 15
Mogenstrup
4700 Næstved

Kasserer
Vordingborg Landevej 4
V Egesborg
4700 Næstved

Kirkeværge
Vestre Kærvej 9
Lov
4700 Næstved

Menigt medlem
Nyskovvej 28
Torup
4750 Lundby
 
 23810915

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 6 A
Næstelsø
4700 Næstved
 
 55540025
Mandag er fridag.

Sognepræst
Byvej 17
Hammer
4700 Næstved
 
 55761336
Træffes bedst om formiddagen samt efter aftale. Mandag er fridag.
Helene Hansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40304312

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk