1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Hadsten Sogns Menighedsråd

Formand
Vestergade 47A
8370 Hadsten
 

Næstformand
Nørregade 29B
8370 Hadsten
 

Kasserer
Norgesvej 27
8370 Hadsten

Kontaktperson
Vestergade 41 A
8370 Hadsten
 

Formand for valgbestyrelsen, Kirkeværge(Over Hadsten Kirke)
Søndergade 1,1 th
8370 Hadsten
 
 21251046

Menigt medlem
Dr.Larsens Vej 43 L
8370 Hadsten
 

Menigt medlem
Æbleparken 33
8370 Hadsten
 

Menigt medlem
Kirkevej 53
8370 Hadsten
 

Menigt medlem
Falkevænget 49
8370 Hadsten
 

Menigt medlem
Sverigesvej 4
8370 Hadsten
 

Menigt medlem
Tinghøjvej 15
8370 Hadsten
 

provst
Kirkevej 11
8370 Hadsten
 
 86910144

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hjaltesvej 6
8370 Hadsten
 
 86982424
Birgith Nørlund Jensen

Sognepræst
Ødumvej 32
Ødum
8370 Hadsten
 
 86989065

Sognepræst
Lyngåvej 85
Lyngå
8370 Hadsten
 
 86981224

Sognepræst
Kolt Østerparken 150
8361 Hasselager
 
 86980809

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hadsten Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67688716

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk