1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Grundtvigs Sogns Menighedsråd

Formand
Spangsbjerghaven 50
6700 Esbjerg
 
 61 69 45 92

Næstformand
Grundtvigs Alle 81
6700 Esbjerg
 

Kontaktperson
Ribegade 117
6700 Esbjerg
 
 40 56 53 66

Kirkeværge - ikke medlem(Grundtvigskirken), Kasserer
Darumvej 82
6700 Esbjerg
 
 75 12 42 92

Menigt medlem
Sønderbakken 10
6700 Esbjerg
 
 30 46 23 88

Menigt medlem
Chr Richardts Vej 1
6700 Esbjerg
 
 30 13 06 93

Menigt medlem
Ringen 53
6700 Esbjerg
 
 23 98 36 23

Menigt medlem
Hostrups Alle 14
6700 Esbjerg
 
 23 71 33 82

Menigt medlem
Grønvangsvej 26B
6700 Esbjerg
 
 20 62 43 20

Menigt medlem
Fredensgade 25C
6705 Esbjerg Ø
 

Formand for valgbestyrelsen
Darumvej 22 1 mf
6700 Esbjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Grundtvigs Alle 18
6700 Esbjerg
 
 40683863

Sognepræst
Baggesens Alle 87
6700 Esbjerg
 
 40118080

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grundtvigs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23856816

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk